Hotline:+6011 2314 5878 / Office: +603 4022 9000 pusatalhikmah@gmail.com

Hari terbuka eidul fitri Pusat Pengajian AlHikmah

Alhamdulillah bersyukur ke hardrat ilahi dengan limpah kurnianya kita masih lagi dapat diberi kesempatan untuk meraikan eid fitri pada tahun ini. Terima kasih dan setinggi tinggi penghargaan yang tidak terhingga kepada semua warga PPAH yang sama sama menjayakan serta...