Hotline:+6011 2314 5878 / Office: +603 4022 9000 pusatalhikmah@gmail.com

PENGISIAN DALAM PENGAJIAN

KELAS PENGAJIAN ALQURAN

• Kelas Pengajian Al-Quran Kanak kanak 7 tahun ke bawah
• Kelas Pengajian Al-Quran Kanak kanak 8 tahun ke atas
• Kelas Pengajian Al-Quran Dewasa ( Wanita )sesi siang
• Kelas Pengajian Al-Quran Dewasa ( Wanita ) sesi malam
• Kelas Pengajian Al-Quran Dewasa (Lelaki) sesi siang
• Kelas Pengajian Al-Quran Dewasa Intensif (bagi yang kurang mahir )

KELAS PENGAJIAN AGAMA

• Kelas Pengajian Feqah ( Wanita)
• Kelas Pengajian Tauhid ( Wanita )
• Kelas Pengajian Tafsir ( Wanita )
• Kelas Pengajian Sejarah Nabi dan Islam (Sirah) ( Wanita )
• Kelas Pengajian Bahasa Arab dan JAWI (Kanak kanak)

PROGRAM LAIN

• Program Pemantapan Solat
• Program Motivasi Pelajar
• Aktiviti Kemasyarakatan